QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

Các phương tiện cơ giới đường bộ tham gia kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng  đều phải thực theo đúng quy trình Quy định tại Thông tư 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 và Thông tư 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 của Bộ Giao thông vận tải “Về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện GT CGĐB” và Hướng dẫn 575/ĐKVN ngày 27/03/2013 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt nam ban hành “Hướng dẫn thực hiện kiểm định ATKT và bảo vệ môi trường xe cơ giới” .
1.Công tác kiểm định lưu hành;
1.1.  Kiểm định lần đầu lập Hồ sơ phương tiện:
     Khi kiểm định lần đầu, Chủ phương tiện cần có các loại giấy tờ sau:
     a) Giấy đăng ký xe hoặc:
     – Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ.
     – Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính.
     – Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe (có đủ chữ ký, dấu).
     b) Giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau:
    –  Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu đối với xe cơ giới nhập khẩu.
    – Bản sao chụp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước.
     – Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá.
     – Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an;
    – Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia.
     c) Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo để nộp (đối với xe cơ giới mới cải tạo).
     d) Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới còn hiệu lực.
     đ) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.
  1.2. Kiểm định các lần tiếp theo:
     Khi kiểm định các lần tiếp theo, Chủ phương tiện cần các loại giấy tờ sau:
     a) Giấy đăng ký xe hoặc:

     – Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ.
     – Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính.
     – Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe (có đủ chữ ký, dấu).

     b) Giấy chứng nhận kiểm định cũ (Đối với trường hợp xe cơ giới có Giấy chứng nhận kiểm định cũ còn hiệu lực bị mất, chỉ kiểm định để cấp Giấy chứng nhận có thời hạn 15 ngày; nếu trong thời hạn trên không có phản ánh, phát hiện Giấy chứng nhận bị thu giữ do vi phạm thì xe cơ giới tiếp tục được kiểm định cấp lại Giấy chứng nhận).

     c) Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới còn hiệu lực.
     d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.
  
1.3. Trình từ chuyển vùng Hồ sơ phương tiện:
     Việc chuyển vùng Hồ sơ phương tiện do các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới  thực hiện, bao gồm các bước như sau:
     a) Tại Đơn vị đăng kiểm quản lý Hồ sơ phương tiện nơi đến:
     – Kiểm định cho xe cơ giới.
     – Nhập thông tin đề nghị chuyển vùng vào Chương trình Quản lý kiểm định.
     – Gửi bản sao giấy đăng ký xe mới có ký và đóng dấu xác nhận của Đơn vị đăng kiểm qua đường bưu điện về Đơn vị đăng kiểm quản lý Hồ sơ phương tiện.
     b) Tại Đơn vị đăng kiểm quản lý Hồ sơ phương tiện nơi đi
     – Sao chụp lại Hồ sơ phương tiện và lưu cùng bản sao giấy đăng ký xe mới.
     – Xác nhận chuyển vùng và copy ảnh của xe cơ giới vào Chương trình Quản lý kiểm định; ghi nội dung xác nhận di chuyển trong Phiếu lập Hồ sơ phương tiện (chú ý kiểm tra danh mục tài liệu kèm theo), Sổ quản lý xe cơ giới chuyển đi.
     – Lãnh đạo đơn vị kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của Hồ sơ phương tiện và ký xác nhận chuyển vùng.
     – Gửi Hồ sơ phương tiện qua đường bưu điện về Đơn vị đăng kiểm nơi đến (phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư 56).
     – Đối với xe cơ giới đã hết niên hạn sử dụng không được chuyển vùng Hồ sơ phương tiện.
     c). Tại Đơn vị đăng kiểm quản lý Hồ sơ phương tiện nơi đến
     – Tiếp nhận Hồ sơ phương tiện do Đơn vị đăng kiểm quản lý Hồ sơ phương tiện nơi đi chuyển đến.
     – Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ các tài liệu trong Hồ sơ phương tiện và đối chiếu với các thông tin trên Chương trình Quản lý kiểm định. Nếu không đầy đủ, không hợp lệ hoặc thông số kỹ thuật thực tế của xe cơ giới đã kiểm định không phù hợp với Hồ sơ phương tiện thì Đơn vị đăng kiểm phải có trách nhiệm liên hệ với Đơn vị đăng kiểm quản lý Hồ sơ phương tiện nơi đi để xác minh lại và thu hồi Giấy chứng nhận, Tem kiểm định đã cấp cho xe cơ giới.
     – Ghi nội dung các thay đổi hành chính trong Phiếu lập Hồ sơ phương tiện, số quản lý Hồ sơ phương tiện mới và xác nhận chuyển vùng trong Chương trình Quản lý kiểm định. Copy ảnh của xe về lưu tại cơ sở dữ liệu ảnh tại Đơn vị.
 
1.4. Kiểm định bán cơ giới:
      Kiểm định bán cơ giới chỉ áp dụng cho các xe cơ giới không có điều kiện kiểm định trên dây chuyền kiểm định cơ giới hoá. Đối tượng và các yêu cầu cụ thể để tiến hành kiểm định bán cơ giới thực hiện theo hướng dẫn riêng của Cục Đăng kiểm Việt Nam (Được Cục Đăng kiểm đồng ý bằng văn bản)
 1.5. Chu kỳ kiểm định :
            Thực hiện theo Phụ lục IIThông tư 10/2009/TT-BGTVT
 
1.6. Phí và lệ phí kiểm định :
Bao gồm phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật;
            – Phí và lệ phí kiểm định thu theo Quyết định 101/2008/QĐ-BTC, ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính;
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s